ژانویه, 2018 No Comments ایزو 18001

یکی از استانداردهایی که سازمان های تولیدی و خدماتی به داشتن آن محتاج هستند استاندارد ایزو 18001 است.
ایزو 18001 در خصوص سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت سازمانی بحث می کند و هم چنین نزدیکی بسیار زیادی با ایزو 9001 دارد و با آن هم خوان می باشد. مشاوره و پیاده سازی این استاندارد در چندین مرحله انجام می پذیرد و این که بسیاری از سازمان ها با الزامات این استاندارد آشنایی ندارند. این دو استاندارد در دو بخش مهم اجرایی می گردد.

  • مدیریت ایمنی و امنیت سازمانی
  • مدیریت بهداشت سازمانی

اما چگونه می توان این دو اصل مهم را در سازمان ها پیاده سازی کرد؟ آیا هر کدام از این الزامات بر دیگری ترجیج دارد یا خیر؟

مدیریت ایمنی

برای پیاده سازی مدیریت ایمنی سازمانی، باید بخش تولید و کیفیت سازمان، مورد بازبینی مشاوران قرار گیرد، یعنی این که در بخش تولید آموزش درست کار کردن به اپراتورهای تولید داده شود و هم چنین چگونگی جابجایی محصولات نهایی و مواد اولیه نیز طبق قاعده ایزو 18001 انجام بپذیرد. هم چنین در این الزام بخش قابل توجهی از سازمان برای پیاده سازی آن درگیر می شود و این که تمامی بخش ها باید آموزش های مشاور را اجراء کنند

مدیریت بهداشت

برای اجراء کردن مدیریت بهداشت سازمانی، باید قاعده نظام آراستگی محیط کاری به درستی پیاده سازی شود، الزامی که تعیین می کند هر کدام از وسایل تولید در جای مخصوص به خود قرار گیرد و این الزام هم چنین به منظم سازی محیط درون سازمان کمک می کند.

ایزو 18001 بالطبع در سال های اخیر بسیار مورد توجه مدیران قرار گرفته است، ولی ما پیشنهاد می دهیم این استاندارد را به همراه دو استاندارد دیگر ایزو 9001 و ایزو 14001 پیاده سازی کنید تا به درستی اصول مدیریت یکپارچه در سازمان شما اجراء گردد. هم چنین در این استاندارد الزامات مورد بازبینی قرار گرفته است و به ایزو 45001 تغییر نام پیدا کرده است، ولی هم چنان با نام ایزو 18001 شناسایی می شود

تگ ها

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *