مشاوره ایزو در مازندران

/
شرکت هایی که در استان مازندران می خواهند مشاوره ایزو داشته ب…
اخذ ایزو

اخذ ایزو در تبریز

/
حدود نیمی از شرکت های مشاوره ای توجه خود را معطوف به اخذ ایزو در …

فرآیند صدور گواهینامه ایزو 13485

/
دریافت گواهینامه ایزو 13485 برای شرکت هایی که می خواهند به بازار…
ایزو 22000 ویرایش 2018

الزامات ایزو 22000 ویرایش 2018

/
استاندارد بین المللی ایزو 22000 ویرایش 2018 به سازمان ها این امکان…

تعریف استاندارد ایزو 14001

/
استاندارد ایزو 14001 چیست؟ آیا یک جواب ساده برای این سوال وجود دا…

2 راهکار جهت اخذ گواهینامه ایزو 10002

/
در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها و سازمان های تولیدی برای این…
گواهینامه ایزو 10004

گواهینامه ایزو 10004 چقدر هزینه دارد؟

/
در این سایت گواهینامه ایزو 10004 بین المللی صادر می شود و برا…
چک لیست ممیزی ایزو 14001

چک لیست ممیزی ایزو 14001 به صورت داخلی

/
برای این که مطمئن شویم که استاندارد مدیریت زیست محیطی به درستی د…
هزینه پیاده سازی ایزو

عوامل تاثیرگذار در هزینه پیاده سازی ایزو

/
یکی از دغدغه های اصلی در زمینه گرفتن استانداردهای تخصصی و عمومی، …