talia

About talia
گواهینامه ایزو 9001 چیست؟
فوریه, 2020 No Comments گواهینامه ایزو 9001
داشتن گواهینامه ایزو 9001 در سیستم شما ضروری است در واقع مستندات این استاندارد مجموعه از اصول برای مدیریت سازمان شما جهت رضایت مشتریان و سایر ذینفعان فراهم می کند. در واقع صدور این مدرک مبنایی در جهت فرآیندها و افراد موثر در جهت ارائه خدمات و محصولات با ...
بیشتر بدانید