استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران برای لوله پلی اتیلن

شاید یکی از مهم ترین مواردی که در رابطه با استاندارد ملی ایران بحث شده است، الزامات مربوط به ساخت و طراحی لوله های پلی اتیلن است. همیشه در ارتباط با استاندارد ملی ایران نحوه آزمون های کنترل کیفی و هم چنین نوع طراحی مواد و محصولات از درجه اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در […]

بیشتر بخوانید

گواهینامه استاندارد ملی ایران

برخی از محصولات تولیدی در ایران برای این که بتواند فروش خوبی در سطح کشور داشته باشد باید گواهینامه استاندارد ملی ایران را دریافت کند. اما دریافت گواهینامه مربوط به استاندارد ملی ایران به این راحتی ها نیست. در خصوص این استاندارد باید عنوان شود که قوانین متعددی در خصوص چگونگی فرآیندهای تولید، نگهداری و […]

بیشتر بخوانید