استاندارد ایزو 10002 یک سیستم شکایت سنجی را در برابر مشتریان سازمان تنظیم می کند و سپس به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم با بهره گرفتن از مستندات آن این شکایات را تبدیل به فرصت و جذب مشتری سازمان کنیم.

مشاور ایزو 10002

مشاور ایزو 10002 در سازمان

/
یک مشاور ایزو 10002 برای پیاده سازی استاندارد ایزو 10002 در سازمان، باید برخی …

مشخصات ایزو 10002 رضایتمندی مشتری

/
استاندارد هایی در جهان وجود دارند که لزوما هدف از تدوین و برر…

استاندارد ایزو 10002 ویرایش 2018

/
استاندارد ایزو 10002 یک راهنمایی کلی و اثربخش را در جهت اجرای …

مفهوم ایزو 10002 چیست؟

/
از سری استانداردهای خانواده ایزو 9000 که پایه و اساس آن درجه…

2 راهکار جهت اخذ گواهینامه ایزو 10002

/
در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها و سازمان های تولیدی برای این…

استاندارد ایزو 10002 چیست؟

/
متاسفانه در حال حاضر به روند شکایت مشتریان و چگونگی بررسی آن د…

گواهینامه ایزو 10002 چیست؟

/
افراد زیادی در اینترنت این عنوان را سرچ می کنند که گواهینامه ایز…

گرفتن گواهینامه ایزو 10002

/
به جرات باید بگوییم گرفتن گواهینامه ایزو 10002 برای تمامی سازمان …
دوره ایزو 10002

برگزاری دوره ایزو 10002

/
همیشه میزان شکایات مشتریان بیشتر از رضایت مشتری است و برای ک…