استاندارد ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی تجهیزات پزشکی را شامل می شود و تمامی قوانین مربوط به تکوین و مونتاژ این محصولات را در برمی گیرد، هم چنین در آخرین ورژن این استاندارد مباحث مدیریت کیفیتی ایزو 9001 که برای سازمان های پزشکی مفید است نیز آورده شده است. روش هایی که می تواند رضایت مندی مشتریان سازمان را در قبال سریع سازی خدمات جواب دهی در بر داشته باشد.
مهم ترین مشخصه ایزو 13485 روش تکنیکال فایل آن است. روش هایی که تقریبا برای تمامی تجهیزات پزشکی طراحی شده است و شامل روش های نصب و تعمیرات و نگهداری دستگاه هاست. اگر خواهان دریافت این استاندارد هستید می توانید از طریق همین سایت اقدام کنید

دانلود روش اجرایی ایزو 13485

/
با دانلود روش اجرایی ایزو 13485، شرکت های فعال در حوزه تجهیزات …

پیاده سازی ایزو 13485 در ایران

/
سازمان تجهیزات پزشکی ایران، ممیزی های بسیار سخت گیرانه ای در ر…
ایزو 13485

دانلود چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485

/
جهت ممیزی داخلی شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، بایستی از چک ل…

اخذ گواهینامه ایزو 13485

/
گواهینامه ایزو 13485 جزء آن دسته از مدارکی است که شرکت های فعال در حوزه …

فرآیند صدور گواهینامه ایزو 13485

/
دریافت گواهینامه ایزو 13485 برای شرکت هایی که می خواهند به بازار…

صدور گواهینامه ایزو 13485

/
برای صدور گواهینامه ایزو 13485 باید یک سری الزامات و قوانین …
گرفتن ایزو 13485

گرفتن ایزو 13485 در ایران

/
در ایران برای گرفتن ایزو 13485 شرایط خاصی حکم فرماست و سازمان…
گواهینامه ایزو 13485

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485

/
راهکارهای متفاوتی برای چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485 وجود دارد …
گواهینامه ایزو 13485

دریافت گواهینامه ایزو 13485

/
آیا با میزان هزینه و چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485 آشنا ه…
گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو 13485 معتبر

/
شرکت هایی که در زمینه خدمات بهداشتی و تجهیزات پزشکی فعالیت می کن…
گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو 13485 چگونه گرفته می شود؟

/
یکی از دغدغه های مهم در حوزه تجهیزات پزشکی، گرفتن گواهینامه ایزو …
الزامات ایزو 13485

الزامات ایزو 13485 چه چیزی را تعیین می کند؟

/
در این متن قصد داریم الزامات ایزو 13485 را برای شما تشریح کن…
مشاوره ایزو 13485

مشاوره ایزو 13485 به شکل تخصصی

/
منظور از مشاوره ایزو 13485 به صورت تخصصی چیست؟ چرا وزارت بهداشت، اخذ…
استاندارد ایزو 13485

استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی

/
شناخته شده ترین استاندارد در زمینه تجهیزات پزشکی مربوط می شود ب…
ایزو 13485

ایزو 13485 چه الزاماتی دارد؟

/
برای این که بهتر با الزامات ایزو 13485 آشنا شوید باید آن را به د…