ایزو 14000 سازمان ها را موظف می کند که صدمات و خرابی های کم تری را به محیط زیست اطراف وارد کنند. برای انجام دادن چنین کاری باید از تمامی خانواده استاندارد های ایزو بهره گرفت. به فرض مثال یکی از مهم ترین استاندارد های روز دنیا ایزو 14001 است که ریسک های حطر زا را در قبال آلودگی ها مشخص می کند.
هدف اصلی این استاندارد کاهش آلودگی های زیست محیطی است، اما با به جریان افتادن چنین رفتاری در سازمان باعث تعمیم این خصلت در داخل سازمان می شود و مشاهده خواهیم کرد سازمان ضایعات و پسماندهای کم تری را تولید می کند.

ایزو 14000 محیط زیست

تعریف ایزو 14000 محیط زیست

/
برای نخستین بار ایزو 14000 محیط زیست در سال 1996 توسط کمیته ف…
ایزو 14000

ایزو 14000 در ایران چگونه انجام می گیرد؟

/
پیاده سازی ایزو 14000 در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرفته اقتص…
مشاوره ایزو 14000

مشاوره ایزو 14000 در سازمان

/
در هنگام مشاوره ایزو 14000 در سازمان های مختلف 2 عامل از همه …
استاندارد ایزو 14000

استاندارد ایزو 14000 محیط زیست

/
به نظر می رسد سازمان ها برای این که مباحث محیط زیست را رعایت ک…

ایزو 14000 چرا پر اهمیت است؟

/
اگر به نام فارسی ایزو 14000 دقت کرده باشید متوجه این موضوع م…
ایزو 14000 محیط زیست

ایزو 14000 محیط زیست چه کاربردی دارد

/
مهم ترین بخشی که در ارتباط با پیاده سازی ایزو 14000 محیط زیست و…
گواهینامه ایزو 14000

گواهینامه ایزو 14000 محیط زیست

/
از هر 3 شرکت در ایران یکی از آن ها به دنبال اخذ گواهینامه ایزو …
ایزو 14000

دریافت گواهینامه ایزو 14000

/
آیا با هزینه دریافت گواهینامه ایزو 14000 آشنا هستید؟ چه فرآینده…
ایزو 14000

آموزش پیاده سازی ایزو 14000

/
اصول فراوانی برای آموزش پیاده سازی استاندارد ایزو 14000 وجود دا…