مبحث ایزو cb از مهم ترین بخش های استاندارد های ایزو و دریافت آن است. برای این که بتوانید گواهینامه ایزو cb معتبر دریافت کنید، ابتدا بایستی لیست شرکت های گواهی دهنده ایزو در ایران را به دست بیاورید و برای این کار بایستی به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران رجوع کنید.
تمامی شرکت های مشاوره ای که ادعا می کنند عضو cb هستند باید cb آن ها به یکی از ab های معتبر متصل باشد. به فرض مثال یکی از این ab ها مرجع IAF است. در این زمینه باید دقت کنید که این مراجع برای اخذ ایزو از شما پیاده سازی و مشاوره را می خواهند. بسیاری از شرکت های مشاور ایزو، از ab های خصوصی اعتبار می گیرند و هزینه دریافت این موارد نیز به نسبت مرجع IAF بسیار پایین تر است.

شرکت cb در ایران

لیست بهترین شرکت های ایزو cb در ایران

/
تعداد شرکت های CB در ایران بیشمار هستند که مجموعه مهندسین آروین ایزو …
گواهینامه ایزو cb

دریافت گواهینامه ایزو cb

/
اگر خواهان کسب امتیازات بیشتر در گریدهای کاری مختلف و یا مناقصات هستید بای…