برای اخذ گواهینامه ایزو 17025 آزمایشگاه باید مراحل مختلفی از جمله، سیستم های اثربخشی نتایج آزمون، روش های نمونه گیری آزمایشگاه و طراحی تست های معتبر انجام گیرد. اخذ این گواهینامه زیر نظر وزارت استاندارد کشور صورت می گیرد و گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه به سازمان ها داده می شود. به دلیل هزینه بالای این استاندارد و هم چنین سخت گیری های مربوط به اداره استاندارد شما می توانید از دریافت گواهینامه ایزو cb هم بهره بگیرید. البته جنبه این کار تبلیغاتی و فقط برای نمایش گواهینامه است و این که بتوانید نسبت به رقیبان خود سرتر باشید. وگرنه این مدرک در حال حاضر در ایران معتبر نمی باشد.

گواهینامه ایزو 17025

گواهینامه ایزو 17025 چگونه اخذ می شود؟

/
به نظر می رسد که چگونگی اخذ گواهینامه ایزو 17025 شبیه دیگر استاندار…
گواهینامه ایزو 17025

گواهینامه ایزو 17025 تایید صلاحیت آزمایشگاه

/
تنها مرجعی که می تواند مدرک تایید صلاحیت آزمایشگاه در ارتباط…
گواهینامه ایزو 17025

صدور گواهینامه ایزو 17025

/
یکی از ایزوهایی که صدور گواهینامه مربوط به آن مثل سایر استاند…
گواهینامه ایزو 17025

گرفتن گواهینامه ایزو 17025

/
یکی از مدارکی که سازمان های آزمایشگاهی برای گرفتن آن محکوم شده اند ایز…