آخرین ورژن ایزو 10015 مربوط به سال 2019 می باشد که این ورژن جدید باعث بهره مندی هرچه بیشتر از توانایی افراد سازمان می شود.
استفاده از توانمندی کارکنان شرکت، سبب موفقیت بیشتر سازمان مربوطه می شود.
الزامات موجود در ورژن 2019 ایزو 10015 دو نوع هستند اولین مورد الزامات مربوطه به مدیریت و دومین مورد الزامات مربوط به کارکنان سازمان.
مزایای ایزو 10015 شامله تمرکز بر رفع نیازهای شرکت در زمینه تجارت از طریق آموزش به پرسنل های سازمان مربوطه می باشد، که در نتیجه سبب ارتقاء عملکرد سازمان در تجارت می شود.
ایزو 10015 یک استاندارد ساده ولی درعین حال بسیار کاربردی می باشد.
شرکت هایی که هنوز از مزایای ایزو 9001 در کار خود استفاده نکردند، می توانند برای افزایش عملکرد سازمان خود از ایزو 10015 استفاده کنند.
برای دستیابی به آخرین ورژن ایزو 10015 و پیاده سازی ایزو 10015 در سازمان خود می توانید با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید.

نوشته‌ها

مدل آخرین ورژن ایزو 10015

/
یکی از مهم ترین ضروریاتی که می توان سازمان را به سمت موفقیت سوق…