آخرین ورژن ایزو 18001 تغییر نام پیدا کرده و تبدیل به استاندارد ایزو 45001 شده است. در واقع خدف از این تغییر نزدیک کردن سیستم ایمنی و بهداشت به سوی مدیریت کیفیت است. در واقع سازمان ایزو همیشه تلاش کرده که تمامی استانداردها را به ایزو 9001 نزدیک کند. زمانی که این استاندارد مادر تغییر پیدا می کند حدود 80 درصد استانداردهای دیگر نیز تغییر ورژن پیدا می کنند.
مهم ترین مبحث در ارتباط با آخرین ورژن ایزو 18001 تاکید بیشتر بر روی افزایش ایمنی ذینفعانی است که خارج از سازمان حضور دارند. اگر می خواهید در رابطه این استاندارد اطلاعات بیشتری کسب کنید همین الان با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

آخرین ورژن ایزو 18001

معرفی آخرین ورژن ایزو 18001

/
آخرین نسخه از استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت، در سال 2007 من…