امروزه متقاضیان ایزو، خواستار سایتی هستند که بتواند آموزش انواع ایزو را در زمینه های صنایع غذایی، خودروسازی، نفت و گاز و تجهیزات پزشکی آموزش دهد. داشتن سایتی در ایران امکان پذیر نیست مگر آنکه شرکت توانسته باشد چندین متخصص در همه زمینه ها را گردآوری کند و به وسیله این مشاورین، آموزش مورد نظر شما را ارائه کند. اما به هر حال یک دانشجوی مهندسی صنایع باید استاندارد های پرکاربرد در زمینه های مختلف را یاد بگیرد و بهتر است از مباحث ایمنی و بهداشت و کنترا کیفیت شروع کند. جهت مشاوره و آشنایی با تمامی ایزوهای مختلف و هم چنین چگونگی یادگیری آن با شماره های سایت حاصل فرمایید.

نوشته‌ها

آموزش انواع استاندارد های ایزو

/
در سال های اخیر، آموزش انواع استاندارد های ایزو در سازمان ها رواج بسیا…