آموزش ایزو تی اس بسیار اهمیت دارد از این جهت که  آموزش ایزو تی اس در سازمان های مربوط به قطعات ماشین آلات و خودرو سازی کاربرد زیادی دارد.
به همین دلیل تمامی پرسنل شرکت خودرو سازی باید از الزامات تی اس خبردار باشند.
به طور مثال می توان گفت که ایزو تی اس برای مدیریت سبب برنامه ریزی مربوط به احتیاجات مواد را آموزش می دهد که این کار سبب می شود که مدیریت بداند در طول ماه چقدر سفارش دارد و بنا به آن چه مقدار مواد اولیه نیاز دارد.
چند اهداف بزرگ برای آموزش این ایزو وجود دارد که سازمان های خودرو سازی برای رسیدن به این هدف ها بسیار تلاش می کنند.
اولین مورد افزایش فروش شرکت های خودرو سازی می باشد و دومین مورد کاهش آسیب به قطعات شرکت خودروسازی می باشد.
که با آموزش ایزو تی اس س ها سبب کاهش این آسیب ها و در نتیجه باعث کاهش هزینه های اضافی می شود.

نوشته‌ها

آموزش ایزو تی اس

آموزش استاندارد ایزو تی اس

/
چرا سازمان هایی که در زمینه قطعات خودروسازی فعالیت می کنند ب…