آموزش ایزو 10002 می تواند شرکت را در زمینه بررسی شکایات مشتری، تضمین کند. خود شکایات مشتری به دو دسته تقسیم بندی می شود. دسته بندی روش های اجرایی است که می تواند مشتریان ناراضی را شناسایی کند که نارضایتی خود را به شرکت اعلام نمی کند. این روش می تواند منجر به افزایش مشتریان وفادار در سازمان گردد.
روش دوم بررسی دلایل شکایات مشتری است. هر نارضایتی یک دلیلی دارد و با رفع این دلایل در سازمان می توان کاری کرد که خود سازمان از نظر بهینه سازی در شرایط مطلوبی قرار گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

دوره ایزو 10002

دوره ایزو 10002 و آموزش آن به شکل مجازی

/
در سایت آروین ایزو دوره ایزو 10002 به شکل مجازی آورده شده است …