در آموزش ایزو 14000، تمامی تغییراتی که در بندهای مختلف سیستم مدیریت زیست محیطی در سال 2015 رقم خورده بیان شده و شما می توانید با گذراندن این دوره آموزشی، به تمامی مستندات استاندارد مسلط شوید. مباحث مدیریت ریسکی در این استاندارد برای خود دنیایی است و همین ویژگی باعث بارزتر شدن این دوره آموزشی شده. ایزو 14000 مجموعه تمامی استاندارد های مدیریت زیست محیطی است و این استاندارد سازگاری زیادی با سیستم مدیریت کیفیت شرکت ها دارد. جهت آشنایی بیشتر با این دوره با شماره های قرار داده شده در داخل سایت تماس بگیرید و کارشناسان مشاور ما بتوانند در این زمینه شما را بهتر راهنمایی کنند.

نوشته‌ها

ایزو 14000

آموزش پیاده سازی ایزو 14000

/
اصول فراوانی برای آموزش پیاده سازی استاندارد ایزو 14000 وجود دا…