نوشته‌ها

آموزش ایزو ts

آموزش ایزو ts در کارخانه

/
برای این که کارخانه های صنایع خودروسازی، خرابی های کم تری را در خط تولید خ…
آموزش ایزو ts

آموزش پیاده سازی ایزو ts

/
در پیاده سازی ایزو ts تنها اصولی به مدیران سازمان ها آموزش دا…