اکثرا مراکز آموزش hse در ایران، بیشتر در شهرهای تهران و اصفهان است و کم تر پیدا می شود که در شهرهای دیگر، آموزش این استاندارد داده شود، و این در حالی است که بسیاری از افراد و سازمان ها به الزامات و قوانین این استاندارد نیاز دارند، یکی از بهترین راه ها برای بیرون آمدن از این مشکل گذاشتن آموزش های مجازی است که برخی از شرکت های مشاوره ای این کار را انجام داده اند. البته به علت سنگین بودن مطالب آموزشی بهتر است در حین آموزش مجازی hseريال یک پشتیبان دائمی در کنار شما قرار گیرد و مستندات این استاندارد را به درستی به شما یاد دهد.

نوشته‌ها

آموزش hse در تهران

آموزش ایزو hse در تهران

/
تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی در تهران و سایر شهرهای ایران نی…