برای اخذ ایزو معتبر در ایران ابتدا می بایست ابتدا cb های معتبر در ایران را شناسایی کنید. برای شناخت این cb ها تنها یک راه دارید و آن رفتن به سایت استاندارد ایران یا همان سازمان تایید صلاحیت است. شرکت های معتبر صادر کننده ایزو نماینده یک شرکت معتبر بین المللی در خارج از کشور هستند و شما باید اسناد مربوط به این نمایندگی ها را از آن ها بخواهید.
اخذ ایزو معتبر می تواند بسیار برای شما سودمند باشد. علاوه برای پیاده سازی و سیستم سازی کردن کسب و کار خود، شما دارای یک مدرک معتبری هستید که برای ارائه به تمامی ارگان ها می توانید از آن بهره مند شوید.

نوشته‌ها

روش اخذ ایزو معتبر

/
تنها یک روش برای اخذ ایزو معتبر در ایران وجود دارد. تمامی انس…