اگر سازمان هستید برای اخذ ایزو 17025 تنها یک راهکار دارید. و آن درخواست مشاوره از طریق شرکت هایی که در این زمینه متخصص هستند. چون این استاندارد بسیار تخصصی و سخت است و بدون مشاور نمی توانید، مستندات این استاندارد را پیاده سازی کنید. روش های اجرایی در ارتباط با ایزو 17025 مختص به سیستم مدیریت آزمایشگاهی است اما برای پیاده سازی تست های مورد نظر باید از نظرات کارشناسان بهره گیرید و سپس با ممیزی سازمان تایید صلاحیت ایران، گواهینامه ایزو 17025 برای شما صادر شود. اما اگر شخص هستید می توانید از طریق دوره آموزشی این استاندارد، تبدیل به یک ممیز در زمینه ایزو 17025 شوید و برای خود شغلی دست و پا کنید.

نوشته‌ها

مشاور اخذ ایزو 17025

/
کارشناسان ما قبل از توضیح در مورد مراحل اخذ ایزو 17025 لازم …
اخذ ایزو 17025

مراحل اخذ ایزو 17025

/
شرکت های بسیاری از ما خواسته اند که مراحل اخذ استاندارد ایزو 17…
اخذ ایزو 17025

اخذ استاندارد ایزو 17025

/
چه سازمان هایی نیاز به اخذ استاندارد ایزو 17025 دارند؟ آیا این ساز…