قوانین استاندارد ایزو 10002 و ایزو 10004 بسیار شبیه به همدیگر است و هر دوی آن ها در ارتباط با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری صحبت می کند. اما خود این سیستم مدیریت ارتباط با مشتری خود به بخش های مختلفی تقسیم بندی می شود. عده  ای دوست دارند که مباحث شناسایی مشتریان را بلد باشند، برخی دیگر خواهان جذب و توسعه مشتی هستند و دسته ای دیگر چگونگی ارتباط با مشتری و رفتار با آن ها برایشان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
اگر می خواهید که قسمت وفاداری مشتریان را به بهترین نحو ممکن انجام دهید یکی از راه های اصلی آن، سیستم شکایت سنجی مشتری است که این قضیه را می بایست در الزامات استاندارد ایزو 10002 جست و جو کرد.

نوشته‌ها

استاندارد ایزو 10002 ویرایش 2018

/
استاندارد ایزو 10002 یک راهنمایی کلی و اثربخش را در جهت اجرای …

استاندارد ایزو 10002 چیست؟

/
متاسفانه در حال حاضر به روند شکایت مشتریان و چگونگی بررسی آن د…