در رابطه با استاندارد ایزو 15189 یک نظامنامه کیفیت آزمایشگاه طبی تدوین شده که در راستای آن ارتباطات داخلی و خارجی آن تعیین گردیده است. مهم ترین مساله در آزمایشگاه های طبی، دریافت نمونه و هم چنین چگونگی پاسخ گویی به مشتری است در همین راستا با توجه به الزامات استاندارد آزمایشگاه پزشکی می توان کاری که در سریع ترین زمان ممکن نمونه را از بیمار دریافت کرد، نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام کرد و در نهایت نتیجه آزمایش را به عرض مشتری رساند.
تمام هدف استاندارد ایزو 15189 در این راستا که تمامی این عوامل در سریع ترین زمان ممکن به انجام برسد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

استاندارد ایزو 15189 چیست؟

/
استاندارد ایزو 15189 الزامات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت را خصوص…

درباره استاندارد ایزو 15189

/
استاندارد ایزو 15189، برای آزمایشگاه های پزشکی تدوین شده و این …
استاندارد ایزو 15189

استاندارد ایزو 15189 و خرید آن

/
اولین کاری که آزمایشگاه های پزشکی باید برای توسعه کسب و کار خ…