استاندارد ایزو 17025 جزء آن سیستم هایی است که باید به شکل دقیق در سازمان شما به اجراء درآید. اولین گام در راستای پیاده سازی این استاندارد پیدا کردن آزمون های نامنطبق است. مهم ترین گام در ارتباط با این استاندارد، پیدا کردن آزمون های نامنطبق و هم چنین اصلاح کردن آن هاست. دومین گام در راستای پیاده سازی استاندارد ایزو 17025، صحه گذاری نتایج آزمون است.
این دو مورد جزء امور تخصصی مربوط به استاندارد به حساب می آید. هم چنین شرایط ویژه ای برای سیستم مدیریت کیفیتی آزمایشگاه برای این ایزو در نظر گرفته شده است. که اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جزء آن ها به حساب می آید.

نوشته‌ها

مستندات ایزو 17025

مستندات استاندارد ایزو 17025

/
اگر می خواهید استاندارد ایزو 17025 را در سازمان خود پیاده سازی …
خرید ایزو 17025

خرید استاندارد ایزو 17025

/
در این متن می خواهیم به راه هایی بپردازیم که منجر به خرید استاندارد ایزو 1…
گواهینامه ایزو 17025

دوره استاندارد ایزو 17025

/
دوره ایزو 17025 چگونه است؟ چه افرادی به گذراندن دوره این استا…

دریافت فرم استاندارد ایزو 17025

/
وجود فرم های استاندارد ایزو 17025، نقش مهمی را در پیاده سازی این …
سایت ایزو 17025

سایت استاندارد ایزو 17025

/
سازمان هایی که به دنبال گرفتن استاندارد ایزو 17025 هستند باید سایت مخصوص…
آموزش ایزو 17025

آموزش استاندارد ایزو 17025

/
یکی از ایزوهایی که برای پیاده سازی و مشاوره آن نیاز به دوره آم…
اخذ ایزو 17025

اخذ استاندارد ایزو 17025

/
چه سازمان هایی نیاز به اخذ استاندارد ایزو 17025 دارند؟ آیا این ساز…
مشاور ایزو 17025

مشاور استاندارد ایزو 17025

/
یکی از استاندارد هایی که برای پیاده سازی کردن نیاز به راهنما و م…
استقرار ایزو 17025

چگونگی استقرار استاندارد ایزو 17025

/
یکی از سوالاتی که نیاز می شود که باید مشاوران بدان پاسخ شفاف و درس…
گواهینامه ایزو 17025

دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 17025

/
یکی از استاندارد هایی که دریافت گواهینامه مربوط به آن با دیگر استاندارد های …