ایمنی و بهداشت دو بخش جدایی ناپذیر از سازمان های تولیدی هستند. به همین دلیل گرفتن استاندارد ایزو 18001 می تواند شرایط محیطی سازمان را در جهت کار کردن راحت پرسنلین فراهم کند. اگر شرایط محیطی به گونه ای باشد که پرسنلین سازمان نتوانند از کار کردن در آن جا احساس راحتی و آسایش کنند، بدون شک بهره وری سازمان با مشکل مواجه می گردد. این مساله در حالی است که طبق آخرین ویرایش استاندارد ایزو 18001 که به استاندارد 45001 تغییر نام پیدا کرده، این شرایط بر روی مشتریان سازمان هم تاثیر گذاشته است.
اگر خواهان گرفتن این استاندارد هستید هم اکنون با کارشناسان و مشاورین ما در این رابطه تماس بگیرید.

نوشته‌ها

استاندارد ایزو 18001 برای سازمان

/
استاندارد ایزو 18001 برای سازمان هایی کاربرد دارد که از نظر ایمن…
گواهینامه ایزو 18001

گواهینامه استاندارد ایزو 18001

/
آیا با اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 18001 تمامی مشکلات سازمان ها …
دوره ایزو 18001

دوره آموزش استاندارد ایزو 18001

/
یکی از آموزش هایی که مدیران سازمان ها و دانشجویان باید به فکر …
مستندات ایزو 18001

مستندات استاندارد ایزو 18001

/
یکی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود شرکت ها در زمینه ایمنی و بهد…
مشاوره ایزو 18001

مشاوره استاندارد ایزو 18001

/
یکی از استانداردهایی که سازمان های تولیدی و خدماتی به داشتن آن …