مهم ترین بخش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی عدم دریافت محصولات و خدمات نامنطبق است. اصلی که استاندارد ایزو 29001 به درستی رعایت می کند به همین دلیل گرفتن این استاندارد برای صنایع پتروشیمی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موضوع مهم دیگری است که در سری استاندارد ایزو 29001 مورد توجه قرار گرفته، شناسایی و ردیابی محصول تولید شده جهت این که بتوانیم در آینده عدم انطباق های مربوط به محصول را شناسایی کنیم یکی از مهم ترین بخش هایی است که در هنگام پیاده سازی ایزو 29001 مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد.

نوشته‌ها

استاندارد ایزو 29001 و توضیحی کامل

/
تنها برخی از حوزه هایی که در صنایع نفت و گاز فعالیت می کنند ب…
استاندارد ایزو 29001

استاندارد ایزو 29001 در حوزه نفت و گاز

/
تنها استاندارد تخصصی در زمینه صنایع نفت و گاز، استاندارد ایزو 290…
الزامات ایزو 29001

الزامات استاندارد ایزو 29001

/
کاربرد الزامات استاندارد ایزو 29001 در صنایع نفت و گاز به کار…
استاندارد ایزو 29001

کاربرد استاندارد ایزو 29001

/
دلیل نوشتن استاندارد ایزو 29001 برای صنایع نفت و گاز چیست؟ کار…