برای این که بدانید که پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 چه کاری را در سازمان شما انجام می دهد، ابتدا باید با الزامات آن آشنا شوید. متدولوژی ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی مهم ترین قسمت در ارتباط با این استاندارد به حساب می آید.
شواهد شایستگی و ارتباطات موضوع مهمی است که به تازگی به خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی اضافه شده است و در چک لیست ایزو 45001 می توان آن را مشاهده کرد. شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت مستندات ایزو 45001 با ما تماس بگیرید تا به صورت کامل ارسال شود.

نوشته‌ها

استاندارد ایزو 45001 چیست؟

/
استاندارد ایزو 45001 را به عنوان یک استاندارد بین المللی می شناسیم که الزامات …
ایزو 45001 ویرایش 2018

استاندارد ایزو 45001 ویرایش 2018

/
ایزو 45001 ویرایش 2018 که در ماه مارچ منتشر گردید یک سری الزامات جدید…