استاندارد ایزو 50001 جزء آن دسته از ایزوهایی است که هم منفعت داخلی و هم خارجی برای سازمان دارد. منفعت داخلی مربوط به اجرای این استاندارد می توان به اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد. تجزیه و تحلیل و بررسی داده های مربوط به مصرف انرژی در شرکت می تواند اطلاعات کاملا مفیدی را در اختیار ما قرار دهد.
از منفعت خارجی مربوط به اجرای استاندارد یازو 50001 می توان به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اشاره کرد. موضوع مهمی که در سال های اخیر تاثیر بسیار عمیقی بر روی شرایط آب و هوایی کره زمین گذاشته و به همین دلیل در برخی از کشورها اجرای این استاندارد واجب است.

نوشته‌ها

استاندارد ایزو 50001

استاندارد ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

/
برای این که بتوان یک سیستم مدیریت انرژی مدون و پیشرفته در سا…
مشاور ایزو 50001

مشاور استاندارد ایزو 50001

/
یکی از استاندارد هایی که برای استقرار و آموزش آن نیاز به یک مشاور مت…