استعلام ایزو 9001 معتبر و یا استعلام صحت ایزو شما و همچنین اخذ گواهینامه ایزو معتبر همگی برای سازمان شما اعتبار به ارمغان خواهد آورد که نتیجه آن بهبود بخشیدن به رضایت مشتری خواهد بود، که به توانایی شما در ارائه محصولات و خدمات متناسب با نیاز مشتری کمک خواهد کرد. البته مدیریت این روند می تواند در روابط تجاری مداوم شما بسیار مهم باشد. از اولین استعلام مشتری تا تحویل محصول یا خدمات، شما باید دقیقاً الزامات لازم را برای اطمینان از اینکه مشتری مورد نیاز خود را تأمین می کنید، را حفظ کنید.
برای استعلام ایزو 9001 معتبر باید دقت و بررسی کنید که حتما مرجع صدور آن CB باشد.

نوشته‌ها

نحوه استعلام ایزو 9001 معتبر

/
گواهینامه ایزو که متقاضیان بدنبال اخذ آن هستند، نخست باید به ا…