استقرار ایزو 10015

روش استقرار ایزو 10015
دسامبر, 2019 No Comments ایزو 10015
برای ماندن در مسابقه سازمان ها باید به صورت مستمر سرمایه گذاری مجدد خود را انجام دهند و شایستگی نیروی انسانی خود را ارتقاء دهند. با این حال بیشتر مدیران نمی دانند که چگونه مزایای اموزش و اندازه گیری تاثیر آن بر روی روند کارکنان را اندازه گیری کنند. ...
بیشتر بدانید