همان طور که می دانید در مراحل استقرار ایزو 14001، تغییرات مربوط به ویرایش سال 2015 نیز باید آورده شود تا سازمان ها بتوانند هم سو با این الزامات، مراحل مدیریتی سیستم زیست محیطی خود را استقرار دهند. این مراحل از 2 بخش مدیریت ریسک و جنبه های ایمنی و بهداشت تشکیل شده است، و این دو بخش هم سویی بسیار زیادی با همدیگر دارند. مدل های شناسایی ارزیابی ریسک در استاندارد ایزو 14001 شامل جنبه های زیست محیطی و هم چتنین فرصت ها و تهدیدات ناشی از این شناسایی برای بهینه سازی سیستم مدیریت زیست محیطی است. با ما همراه باشید.

نوشته‌ها

استقرار ایزو 14001

تاثیرات استقرار ایزو 14001

/
هر چه مردم از تاثیرات منفی توسعه صنعتی بر محیط زیست آگاه می شوند، سبز…
استقرار ایزو 14001

استقرار ایزو 14001 ویرایش 2015

/
استقرار ایزو 14001 در ویرایش جدید سال 2015، بسیار متفاوت تر از …
استقرار ایزو 14001

مزایای استقرار ایزو 14001

/
در استقرار استاندارد ایزو 14001 مزایای بی شماری وجود دارد که در ای…
استقرار ایزو 14001

گواهی استقرار ایزو 14001

/
امروزه برای این که بتوانیم به مباحث اسقرار ایزو 14001 که در سازم…
استقرار ایزو 14001

استقرار استاندارد ایزو 14001

/
آیا می دانید که با استقرار ایزو 14001 در سازمان چه خصوصیات مثب…