اگر تصمیم به استقرار ایزو 9001 دارید نخست می بایست به مزایای پیاده سازی ایزو 9001 آشنا باشید. در واقع هر شرکتی در جهت گرفتن این استاندارد هدفی دارد. یکی قصد دارد هزینه های اضافی خود را کاهش دهد، دیگری سعی در کاهش دوباره کاری در سازمان خود دارد و آن یکی می خواهد از مدرک ایزو استفاده کند. گرفتن ایزو تمامی این مزایا را برای شرکت به همراه خواهد آورد. پیاده سازی ایزو در کارخانه می تواند متفاوت باشد اما از یک دستورالعمل پیروی می کند.
استقرار ایزو 9001 در حال حاضر به یکی از محبوب ترین فرآیندها در جهت سیستماتیک کردن شرکت است.

نوشته‌ها

بهترین روش برای استقرار ایزو 9001

/
در این مقاله می خواهیم به بهترین روش استقرار ایزو 9001 بپردازیم. …