ایزو 22000 ویرایش 2018

الزامات ایزو 22000 ویرایش 2018

استاندارد بین المللی ایزو 22000 ویرایش 2018 به سازمان ها این امکان را می دهد که خطرات ایمنی مواد غذایی را در طول زنجیره غذایی خود کنترل کنند تا اطمینان حاصل شود که محصول تولید شده در زمان مصرف بی خطر است. این استاندارد برای تمامی سازمان هایی که در زنجیره غذایی فعال هستند به […]

بیشتر بخوانید

تعریف الزامات ایزو 22000

الزامات استاندارد ایزو 22000 در دو بخش کلی تعریف می شود و بر اساس این دو بخش مستندات این استاندارد نوشته شده است. اما هیچ کدام از این دو الزام بر دیگری برتری ندارند و هر کدام با توجه به ماهیتی که دارند می توانند سازمان مواد غذایی را در جهت تعالی رشد دهند. این […]

بیشتر بخوانید

معرفی الزامات ایزو 22000

در این بخش می خواهیم به الزامات استانداردی بپردازیم که سازمان های صنایع غذایی بدان نیاز دارند تا بتوانند با آشنایی بیشتری اقدام به تهیه این مستندات بکنند. همان طور که می دانید سازمان های صنایع غذایی به الزاماتی نیاز دارند که بتوانند مسائل ایمنی و بهداشتی محیط خود را تضمین نمایند. در الزامات ایزو […]

بیشتر بخوانید
الزامات ایزو 22000

الزامات استاندارد ایزو 22000

آیا می دانید که در استاندارد ایزو 22000 چه الزاماتی مورد بررسی قرار می گیرد؟ آیا با مزیت پیاده سازی این استاندارد آشنایی دارید؟ ایزو 22000 یعنی سیسنم مدیریت کیفیت مواد غذایی و در برگیرنده تمامی سازمان هایی است که به نوعی با تولید انواع مواد غذایی در ارتباط هستند. این سازمان ها ممکن است […]

بیشتر بخوانید