انبارداری در ایزو

پیاده سازی الزام انبارداری در ایزو ts
ژانویه, 2018 No Comments ایزو ts
یکی از بخش های مهمی که در صنایع خودروسازی با تمامی بخش های سازمان در ارتباط است، انبار سازمان می باشد که برای بهبود این بخش باید از پیاده سازی الزام انبارداری در ایزو ts بهره مند شویم. اما برای پیاده سازی این قسمت ابتدا بایستی تمامی مشاغلی که ...
بیشتر بدانید