اخذ ایزو در تبریز در چند سال اخیر بسیار افزایش یافته است و این نشان از پیشرفت فکری و توسعه ای مدیران کسب و کارهای بزرگ و متوسط است. معمولا سازمان هایی که در شهرهای صنعتی مثل تبریز و اصفهان حضور دارند اشتیاق گرفتن ایزو وجود دارد و همین مساله باعث شده که شرکت های مشاوره ای برای اخذ ایزو در این شهرها تخفیفات مختلفی ارائه کنند تا این سازمان ها با آن ها ایزو بگیرند. ما هم به عنوان یک شرکت مشاوره ای ایزو در این زمینه خدمت آن دسته از شرکت هایی که در تبریز حضور دارند تخفیفات مناسبی در نظر گرفته ایم تا افتخار همکاری با شما عزیزان را داشته باشیم.

نوشته‌ها

مشاوره ایزو در تبریز

مشاوره و پیاده سازی ایزو در تبریز

/
شرکت هایی که در تبریز قرار دارند چگونه می توانند برای پیاده سازی استا…