یکی از نکات جالب توجهی که در ارتباط با ایزو در ساری موجود است این قضیه می باشد که در سال های اخیر مدیران حوزه های مختلف بسیار به اخذ ایزو در این شهر علاقه نشان داده اند و فهمیده اند که با رعایت اصول و قوانین مربوط به استاندارد های مدیریتی و کیفیتی می توانند اهداف استراتژیکی خود را در قبال پیشرفت سازمان پیش ببرند.
ایزو در ساری را می توان به دو بخش تقسیم بندی کرد. نخست سازمان های خدماتی که بیشتر به استاندارد های مدیریتی هم چون ایزو 9001 و hse نیاز دارند و استاندارد های کیفیتی که مربوط می شود به سازمان های تولیدی.

نوشته‌ها

گرفتن ایزو در ساری

/
اگر به اطراف خود دقت کرده باشید می بینید که شهرهای شمالی کشور…