برای اخذ ایزو در شیراز می بایست اطلاعات خود را هم چون زمینه فعالیت و تعداد محصولات خود را برای ما ارسال کنید، هم چنین دپارتمان هایی که برای شما از نظر ایمنی و بهداشت مهم تر است را نیز تعیین کنید تا کار اصلی پیاده سازی ایزو را ابتدا بر روی این دپارتمان ها آغاز کنیم.
بعد از انجام این کارها می رسیم به صدور فاکتور و تعیین مبلغ مشاوره و دریافت گواهینامه مورد نظر. در ابتدا باید تعیین کنید که با چه شرکت خارجی می خواهید در زمینه ثبت مدرک ایزو کار کنید و این مورد روند پیاده سازی استاندارد را ساده می کند. جهت اخذ ایزو در شیراز با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

مشاور ایزو

مشاور ایزو در شیراز

/
امروزه با توجه به گسترش حمل و نقل عمومی در سراسر کشور، مشاوران ایزو تو…