ایزو 14000 محیط زیست

تعریف ایزو 14000 محیط زیست

برای نخستین بار ایزو 14000 محیط زیست در سال 1996 توسط کمیته فنی شماره 207 سازمان بین المللی ایزو تدوین شد و امروزه مجموعه این استاندارد بسیار گسترده و وسیع شده است در رابطه با ایزو 14000 محیط زیست، الزامات بسیار کاربردی قرار گرفته که می خواهیم در این مقاله به این الزامات بپردازیم. پس […]

بیشتر بخوانید
استاندارد ایزو 14000

استاندارد ایزو 14000 محیط زیست

به نظر می رسد سازمان ها برای این که مباحث محیط زیست را رعایت کنند، حتما باید به فکر دریافت استاندارد ایزو 14000 باشند. هم چنین این استاندارد مسائل مربوط به ریسک های بهداشت و آلودگی را رعایت در نظر می گیرد. استاندارد ایزو 14000 تنها به رعایت کردن مباحث محیط زیست سازمان، ربط پیدا […]

بیشتر بخوانید
ایزو 14000 محیط زیست

ایزو 14000 محیط زیست چه کاربردی دارد

مهم ترین بخشی که در ارتباط با پیاده سازی ایزو 14000 محیط زیست وجود دارد کاربرد های مربوط به آن است که سازمان ها را برای اخذ آن قانع می کند. احتمالا در نگاه اول به استاندارد ایزو 14000 محیط زیست به این فکر می افتید که اجراء کردن چنین استانداردی در سازمان باعث افزایش […]

بیشتر بخوانید
گواهینامه ایزو 14000

گواهینامه ایزو 14000 محیط زیست

از هر 3 شرکت در ایران یکی از آن ها به دنبال اخذ گواهینامه ایزو 14000 در رابطه با محیط زیست هستند. اما آیا این استاندارد تنها در مورد محیط زیست سازمانی بحث می کند؟ اگر به ورژن جدید ایزو 14000 آشنایی داشته باشید متوجه می شوید که هدف از پیاده سازی این استاندارد تنها […]

بیشتر بخوانید