در ایزو 14001 جدید، تمامی تغییرات مربوط به استاندارد ایزو 14001 آورده شده است و شما می توانید با بهره گیری از الزامات آن، جدیدترین ویرایش سیستم مدیریت زیست محیطی را در سازمان تجربه کنید. تمامی این تغییرات در قالب سیستم مدیریت ریسک یا همان ارزیابی جنبه های زیست محیطی آورده شده است، هر چند مباحث مدیریت استراتژیکی با توجه به قالب جدید ایزو 9001، در این استاندارد آورده شده است. برای دریافت مستندات ایزوی جدید، کافی است با شماره های کارشناسان ما در این زمینه تماس بگیرید تا سفارش شما را ثبت کنند و در سریع ترین زمان ممکن بسته آموزشی را برای شما ارسال کنند.

نوشته‌ها

ایزو 14001 جدید

ایزو 14001 جدید چه الزاماتی دارد؟

/
معمولا زمانی که ویرایش تازه ای از یک استاندارد صادر می شود، …