ایزو 14001 در ایران

اخذ ایزو 14001 در ایران
اکتبر, 2018 No Comments ایزو 14001
جهت اخذ ایزو 14001 در ایران، بایستی 3 نکته در سازمان شما رعایت شود. استقرار این استاندارد می تواند سبب کاهش ریسک های سازمانی در قبال آلودگی های داخلی و خارجی مجموعه گردد. با اخذ ایزو 14001 می توان آلودگی مربوط به داخل و خارج سازمان را به صورت ...
بیشتر بدانید