نوشته‌ها

ممیزی ایزو 17025

ممیزی ایزو 17025 آزمایشگاه

/
یکی از سخت ترین بازرسی های مربوط به اداره استاندارد، ممیزی ایزو…
گواهی ایزو 17025

گواهی ایزو 17025 مدیریت سیستم آزمایشگاه

/
سازمان های آزمایشگاهی معتبر برای کا کردن با شرکت های داخلی و…
گواهینامه ایزو 17025

گواهینامه ایزو 17025 تایید صلاحیت آزمایشگاه

/
تنها مرجعی که می تواند مدرک تایید صلاحیت آزمایشگاه در ارتباط…
ایزو 17025 آزمایشگاه

ایزو 17025 آزمایشگاه و ممیزی

/
با استاندارد ایزو 17025 آزمایشگاه آشنا هستید و می دانید در ممیزی م…
صدور ایزو 17025

صدور ایزو 17025 آزمایشگاه

/
صدور ایزو 17025 چندین راهکار دارد که سازمان های آزمایشگاهی قب…