ممیزی ایزو 17025

ممیزی ایزو 17025 آزمایشگاه

یکی از سخت ترین بازرسی های مربوط به اداره استاندارد، ممیزی ایزو 17025 آزمایشگاه است. در این بررسی کارشناسان اداره استاندارد الزاماتی که از سوی مشاورین در سازمان مورد اجراء و پیاده سازی درآمده است را ردیابی می کنند و در صورت تایید گواهینامه را صادر می کنند. مدیران فعال در حوزه آزمایشگاهی حتما می […]

بیشتر بخوانید
گواهی ایزو 17025

گواهی ایزو 17025 مدیریت سیستم آزمایشگاه

سازمان های آزمایشگاهی معتبر برای کا کردن با شرکت های داخلی و خارجی به گواهی ایزو 17025 نیاز دارند و این گواهی زمانی صادر می شود که سیستم مدیریت آزمایشگاه به صورت کامل اجرایی شود. منظور از سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، مسائلی است که به تست های داخلی آزمایشگاه ربط داشته باشد. برای اخذ گواهی […]

بیشتر بخوانید
گواهینامه ایزو 17025

گواهینامه ایزو 17025 تایید صلاحیت آزمایشگاه

تنها مرجعی که می تواند مدرک تایید صلاحیت آزمایشگاه در ارتباط با گواهینامه ایزو 17025 صادر کند، سازمان استاندارد ایران است. برخی از سازمان ها ادعا می کنند که خود به تنهایی می توانند برای شما گواهینامه ایزو 17025 صادر کنند. این قضیه درست می باشد در صورتی که شما از این مدرک بخواهید دکوری […]

بیشتر بخوانید
ایزو 17025 آزمایشگاه

ایزو 17025 آزمایشگاه و ممیزی

با استاندارد ایزو 17025 آزمایشگاه آشنا هستید و می دانید در ممیزی مربوط به آن چه مباحثی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ صدور این استاندارد چقدر طول می کشد؟ سازمان های آزمایشگاهی به خوبی با استاندارد ایزو 17025 آزمایشگاه آشنا هستند و می دانند که اگر بخواهند با اداره استاندارد همکاری کنند باید این ایزو […]

بیشتر بخوانید
صدور ایزو 17025

صدور ایزو 17025 آزمایشگاه

صدور ایزو 17025 چندین راهکار دارد که سازمان های آزمایشگاهی قبل از این که بخواهند این استاندارد را دریافت کنند باید کامل توضیح دهند که از گواهی آن چه انتظاراتی دارند. در دو سال گذشته صدور ایزو 17025 رواج بسیار زیادی در ایران پیدا کرده است، شرکت های آزمایشگاهی متوجه شده اند که اگر بخواهند […]

بیشتر بخوانید