ایزو 22000 ویرایش 2018 آخرین ورژن از این استاندارد مهم در صنایع غذایی به حساب می آید. در واقع تمامی تامین کنندگان، شرکت هایی که در زمینه بسته بندی مواد غذایی فعالیت می کنند و هم چنین ارگان های مربوط به حمل و نقل مواد غذایی بایستی الزامات مربوط به این ورژن را در سیستم خود پیاده سازی کنند.
پیشنهاد می کنیم که برای راهنمایی بیشتر در زمینه ایزو 22000 ویرایش 2018، حتما مستندات مربوط به این استاندارد را دریافت کنید. تمامی روش های اجرایی و دستورالعمل های ایزو 22000 در این مستندات نهفته است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره های قرار داده شده در داخل سایت تماس بگیرید.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 22000 ویرایش 2018

/
با اخذ گواهینامه ایزو 22000 ویرایش 2018 سازمان مجاب می شود که ه…
ایزو 22000 ویرایش 2018

الزامات ایزو 22000 ویرایش 2018

/
استاندارد بین المللی ایزو 22000 ویرایش 2018 به سازمان ها این امکان…