نوشته‌ها

چک لیست ایزو 9001 ورژن 2015

/
با پیاده سازی سیستم مدیریتی و کیفیتی به طور قطع می تواند فرآیندهای…
اخذ ایزو 9001

اخذ ایزو 9001 ورژن 2015 چقدر لازم است؟

/
مدیران شرکت های مختلف از ما می پرسند که با اخذ ایزو 9001 آن هم ور…
ایزو 9001 ورژن 2015

استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015

/
تمامی سازمان هایی که ایزو 9001 ورژن 2008 را اخذ کرده اند بای…