نوشته‌ها

مستندات ایزو 9001

مستندات ایزو 9001 ویرایش 2015

/
با توجه به جدید بودن مستندات ایزو 9001 ویرایش 2015 تعداد اند…
هزینه ایزو 9001

هزینه ایزو 9001 ویرایش 2015

/
متاسفانه شرکت های مشاوره ای به صورت سلیقه ای، هزینه ایزو 9001 را…
گرفتن ایزو 9001

گرفتن ایزو 9001 ویرایش 2015

/
چرا باید تمامی شرکت ها به فکر گرفتن ایزو 9001 آن هم ویرایش 2015…