تعریف ایزو 22000

تعریف الزامات ایزو 22000
می, 2018 No Comments ایزو 22000
الزامات استاندارد ایزو 22000 در دو بخش کلی تعریف می شود و بر اساس این دو بخش مستندات این استاندارد نوشته شده است. اما هیچ کدام از این دو الزام بر دیگری برتری ندارند و هر کدام با توجه به ماهیتی که دارند می توانند سازمان مواد غذایی را ...
بیشتر بدانید
تعریف مستندات ایزو 22000
آوریل, 2018 No Comments ایزو 22000
در این متن می خواهیم به تعریف مستنداتی بپردازیم که بیش از نیمی از سازمان های صنایع غذایی کشور این استاندارد را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند. دلیل گرفتن ایزو 22000 برای سازمان های صنایع غذایی و تمامی بخش هایی که به نوعی با این سازمان ها ...
بیشتر بدانید