با دریافت ایزو 13485 در سازمان می توان محصولات و خدمات خود را به سازمان های همکار در زمینه تجهیزات پزشکی ارائه داد. در حوزه صنایع پزشکی به خصوص سازمان هایی که در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند، اخذ استاندارد 13485 یک الزام و مزیت به شمار می رود و مجموعه های فعال در این زمینه باید هر چه سریعتر نسبت به دریافت مدرک بین المللی خود اقدام کنند. راهکارهای ساده ای برای پیاده سازی و مشاوره این استاندارد در نظر گرفته می شود هر چند قسمت تعمیرات و نگهداری تجهیزات پزشکی یکی ازسخت ترین و تخصصی ترین کارهای روز دنیا است، به همین دلیل بایستی از صحبت های یک مشاور در این زمینه بهره بگیرید.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 13485

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485

/
راهکارهای متفاوتی برای چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485 وجود دارد …
گواهینامه ایزو 13485

دریافت گواهینامه ایزو 13485

/
آیا با میزان هزینه و چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485 آشنا ه…
الزامات ایزو 13485

دریافت سیستم استاندارد ایزو 13485

/
ایزو 13485، استاندارد بسیار مهمی در حوزه صنایع پزشکی است و ب…
سیستم ایزو 13485

دریافت سیستم ایزو 13485

/
استاندارد ایزو 13485 از سیستم متفاوتی میان دیگر استاندارد ها برخ…
الزامات ایزو 13485

دریافت الزامات ایزو 13485

/
سازمان هایی که می خواهند استاندارد ایزو 13485 را در مجموعه خود …