نوشته‌ها

دوره ایزو 10015

دوره ایزو 10015 به صورت مجازی و با هزینه ای اندک

/
آیا به صورت مجازی می توان دوره ایزو 10015 را به صورت کامل و حرف…
دوره ایزو 10015

دوره ایزو 10015 سیستم مدیریت نوین آموزش

/
تمامی مدیران سازمان های آموزشگاهی برای این که بتوانند سیستم مد…
دوره ایزو 10015

دوره ایزو 10015 در سایت

/
یکی از استاندارد هایی که در سال های شرکت ها بدان نیاز دارند، دو…