نوشته‌ها

دوره ایزو 50001

دوره ایزو 50001 به صورت عملی

/
در کشور ما دوره ایزو 50001 به صورت عملی بسیار کم وجود دارد، به هم…
دوره ایزو 10002

برگزاری دوره ایزو 10002

/
همیشه میزان شکایات مشتریان بیشتر از رضایت مشتری است و برای ک…
دوره ایزو 45001

دوره ایزو 45001 برگزار می شود

/
در این سایت به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی، دوره ایزو 45001 برگ…
دوره ایزو 10015

دوره ایزو 10015 به صورت مجازی و با هزینه ای اندک

/
آیا به صورت مجازی می توان دوره ایزو 10015 را به صورت کامل و حرف…
دوره ایزو ts

دوره ایزو ts به صورت مجازی

/
یکی از آموزش های مهمی که باید شرکت های مشاوره ای در زمینه صنا…
دوره ایزو 14001

دوره ایزو 14001 در ایران

/
دوره ایزو 14001 به دو روش مختلف در ایران تدریس می شود و قبل از این …
دوره ایزو 10004

دوره ایزو 10004 در سازمان

/
یکی از مباحث بسیار مهم در ارتباط با مشتریان سازمان میزان رضایت …
دوره ایزو 13485

دوره ایزو 13485 در ایران

/
یکی از استاندارد هایی که به آموزش های حرفه ای نیازمند است، د…
دوره ایزو 10015

دوره ایزو 10015 سیستم مدیریت نوین آموزش

/
تمامی مدیران سازمان های آموزشگاهی برای این که بتوانند سیستم مد…
دوره ایزو 10015

دوره ایزو 10015 در سایت

/
یکی از استاندارد هایی که در سال های شرکت ها بدان نیاز دارند، دو…