انواع سایت های مختلفی برای ارائه خدمات مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو راه اندازی شده است. سایت ایزو باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مشتریان را به سمت خود جذب کند. مهم ترین پارامتر در خصوص نوشتن اخباری است که تولید کنندگان و مدیران شرکت ها در اینترنت آن را جست و جو می کنند، سپس نوشتن مقاله ای که بر اساس نیاز روز باشد و زمانی که مشتری آن را می خواند با رضایت کامل سایت ایزو را ترک کنند، و در آخر راه های ارتباطی باید در سایت گذاشته شده باشد تا مشتریان بتوانند با شرکت های مشاوره ای در این زمینه در ارتباط باشند.

نوشته‌ها

سایت استاندارد ایزو 9001

/
آیا به دنبال سایتی می گردید که بتواند تمامی مستندات ایزو 9001 را به…