سیستم ایزو 13485

دریافت سیستم استاندارد ایزو 13485
می, 2018 No Comments ایزو 13485
ایزو 13485، استاندارد بسیار مهمی در حوزه صنایع پزشکی است و بسیاری از افراد به دنبال دریافت سیستم این استاندارد هستند. مشخص است که در سیستم این استاندارد، مزیت هایی نهفته است که باعث شده مدیران کاربلد صنایع پزشکی به دنبال اخذ آن باشند. در واقع باید بگوییم که ...
بیشتر بدانید
دریافت سیستم ایزو 13485
آوریل, 2018 No Comments ایزو 13485
استاندارد ایزو 13485 از سیستم متفاوتی میان دیگر استاندارد ها برخوردار است و برای دریافت آن باید قوانین متفاوتی در سازمان های پزشکی اجراء شود. اما برخی از الزامات ایزو 13485 وجود دارد که شبیه به الزامات ایزو 9001 می باشد، تنها دلیل متفاوت بودن سیستم ایزو 13485 بحث ...
بیشتر بدانید