برای صدور مدرک ایزو 9001 اولین و مهم ترین قدم این است که مرجعی معتبر برای اخذ مدرک انتخاب کنید. که مدرک شما قابل استعلام و پیگیری باشد.
هزینه دریافت این مدرک کاربردی به دو گروه تقسیم بندی می شود. گروه اول مدرک سازمانی است که قیمت آن یک میلیون می باشد و گروه دوم مدرک شخصی است که قیمت آن 600 هزار تومان می باشد.
برای اخذ گواهینامه ایزو فوری و آگاهی از مراحل اخذ ایزو می توانید به شرکت ما مراجعه کنید.
گاهی برای متقاضیان سوال پیش می آید که چرا ایزو 9001؟ در جواب به این سوال باید بگویم که ایزو 9001 به عنوان مادر تمام ایزو ها به جهان معرفی شده است و برای هر شرکت در هر زمینه کاری مفید می باشد.
متقاضیان می توانند برای دریافت گواهینامه ایزو، مشاوره ایزو ، آگاهی بیشتر در خصوص این مدرک مفید و در نهایت صدور مدرک ایزو 9001 با ما تماس بگیرند.

نوشته‌ها

هزینه صدور مدرک ایزو 9001

/
گاهی برای متقاضیان ایزو سوال پیش می آید که ایزو 9001 چیست؟ جهت ص…