در هنگام فروش گواهینامه ایزو بایستی دقت کنید که مدرک شما جعلی و تقلبی نباشد و در این راه ما به شما کمک می کنید. گواهینامه ایزوی مورد نظر بایستی تحت نهاد ab اعتبار بخشی شده باشد، فرقی نمی کند که ab خصوصی باشد یا دولتی، هر دوی این سازمان ها معتبر هستند. معمولا ab های معتبر در ایران از سازمان های iaf، ilac و nisab صادر می شوند. پس از این موارد باید سازمان دارای کد ریجستری باشد تا بتوانید هم در خود سایت سازمان و هم در نهاد ab استعلام بگیرید. این اطلاعات می تواند به شما در جهت انتخاب گواهینامه ایزو کمک کند.

نوشته‌ها

فروش گواهینامه ایزو

فروش گواهینامه ایزو بین المللی

/
آیا می دانید که چگونه می توان یک گواهینامه ایزو بین المللی را برای سازمان خو…